Paraula clau

Blog

Promoció del benestar per a la prevenció de la violència

Promoció del benestar per a la prevenció de la violència

Equip SEER presentem la publicació ... Bullying, educació emocional i psicologia positiva. Promoció del bienesta rpara la prevenció de la violència. Un article basat en el treball per a la prevenció de l'assetjament escolar amb una perspectiva salutogènica s'enfoca des de la promoció del benestar. L'objectiu de millorar la convivència va de la mà de la [...]
Descobrint pedagogies

Descobrint pedagogies

Parlant d'Educació per despertar mirades. Per acompanyar les diverses propostes pedagògiques sorgides a Barcelona-Espanya, el col·lectiu eLaboratorio coordina trobades capaços de visibilitzar canvis des de les accions locals. Dins el context del festival Jiwapop es va dur a terme una jornada pedagògica dedicada íntegrament a descobrir noves pedagogies dins nous paradigmes. La revista REEVO, un [...]
Descubriendo pedagogías

Descubriendo pedagogías

Hablando de Educación para despertar miradas. Para acompañar las diversas propuestas pedagógicas surgidas en Barcelona-España, el colectivo eLaboratorio coordina encuentros capaces de visibilizar cambios desde las acciones locales. Dentro del contexto del festival Jiwapop se llevó a cabo una jornada pedagógica dedicada íntegramente a descubrir nuevas pedagogías dentro de nuevos paradigmas. La revista REEVO, Un […]

Designers at Valencia-based start up Closca design have made a meaningful first impression with the debut of Closca Fuga, an urban bicycle helmet that resolves the unfortunate clash between self-protection and self-expression. “Tour de France refugee.”

JEFFREY VEEN
Formació SEER al Col.legi d’Enfermeria de Cantabria

Formació SEER al Col.legi d’Enfermeria de Cantabria

Amb ganes de continuar promocionant la Salut i l'Educació Emocional. Aportant la nostra visió i energia! Darrera de la formació aquesta notícia ens regala conclusions com les las següents: "Com a conseqüència de la gran acceptació de la formació i després d'analitzar els comentaris abocats pels alumnes es considera necessari incentivar una educació per a [...]
Formación SEER en Colegio de Enfermería de Cantabria

Formación SEER en Colegio de Enfermería de Cantabria

Con ganas de seguir promocionando la Salud y la Educación Emocional. Aportando nuestra visión y energía! Tras la formación esta noticia nos regala conclusiones como las siguientes: “Como consecuencia de la gran aceptación de la formación y después de analizar los comentarios vertidos por los alumnos se considera necesario incentivar una educación para la salud […]

Taller de comunicació emocional a Can Rigol (Begues)

Taller de comunicació emocional a Can Rigol (Begues)

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal [...]