Enter your keyword

Blog

V-R-T: Una metodologia d’Educació Emocional i en Valors

V-R-T: Una metodologia d’Educació Emocional i en Valors

Des de 2003 l’associació ha realitzat nombrosos tallers i formacions sota la nostra metodologia basada en la Vivència-Reflexió-Transferència. En aquesta comunicació trobareu una explicació bàsica de la metodologia, i la seva aplicació en Educació Emocional i en Valors. Llegir l’article sencer escrit per Carles Porrini

Buscar l’oceà

Buscar l’oceà

La formació espiritual com a base integradora de la nostra acció Resum Els autors d’aquest article formem part de dues entitats que, de maneres diferents però complementàries, integren l’espiritualitat en el seu quotidià. És des de l’experiència de treball en aquestes entitats que hem anat esdevenint cada cop més conscients de la importància d’incloure la [...]
Educació, enigma o misteri?

Educació, enigma o misteri?

"¿I si en un nou paradigma l'Educació es basa en desvetllar misteris, en comptes d'en resoldre enigmes? Quina és la diferència? Per resoldre un enigma necessitem que se'ns doni tota la informació. En canvi, un misteri es desvetlla i en si mateix ja conté codificada la seva resposta. Només cal intentar entendre-la." Aquest és l'inici [...]
Promoció del benestar per a la prevenció de la violència

Promoció del benestar per a la prevenció de la violència

Equip SEER presentem la publicació ... Bullying, educació emocional i psicologia positiva. Promoció del bienesta rpara la prevenció de la violència. Un article basat en el treball per a la prevenció de l'assetjament escolar amb una perspectiva salutogènica s'enfoca des de la promoció del benestar. L'objectiu de millorar la convivència va de la mà de la [...]
Descobrint pedagogies

Descobrint pedagogies

Parlant d'Educació per despertar mirades. Per acompanyar les diverses propostes pedagògiques sorgides a Barcelona-Espanya, el col·lectiu eLaboratorio coordina trobades capaços de visibilitzar canvis des de les accions locals. Dins el context del festival Jiwapop es va dur a terme una jornada pedagògica dedicada íntegrament a descobrir noves pedagogies dins nous paradigmes. La revista REEVO, un [...]
Formación SEER en Colegio de Enfermería de Cantabria

Formación SEER en Colegio de Enfermería de Cantabria

Con ganas de seguir promocionando la Salud y la Educación Emocional. Aportando nuestra visión y energía! Tras la formación esta noticia nos regala conclusiones como las siguientes: “Como consecuencia de la gran aceptación de la formación y después de analizar los comentarios vertidos por los alumnos se considera necesario incentivar una educación para la salud […]

Formació SEER al Col.legi d’Enfermeria de Cantabria

Formació SEER al Col.legi d’Enfermeria de Cantabria

Amb ganes de continuar promocionant la Salut i l'Educació Emocional. Aportant la nostra visió i energia! Darrera de la formació aquesta notícia ens regala conclusions com les las següents: "Com a conseqüència de la gran acceptació de la formació i després d'analitzar els comentaris abocats pels alumnes es considera necessari incentivar una educació per a [...]
Taller de comunicació emocional a Can Rigol (Begues)

Taller de comunicació emocional a Can Rigol (Begues)

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal [...]