Enter your keyword

PDA Bullying

Equip SEER desenvolupem el programa PDA Bullying: Prevenció, Detecció i Actuació davant la violència.

PDA_Logo

www.pdabullying.com

Certificat PDA Bullying de bones pràctiques davant l’assetjament entre iguals

Atorguem el “Certificat PDA Bullying”, una certificació de bones pràctiques en Prevenció, Detecció i Actuació davant l’assetjament entre iguals a centres i serveis educatius, ajuntaments i empreses:

Assessorament Protocol PDA centres/serveis educatius i equipaments municipals

Per a poder obtenir una certificació de bones pràctiques envers el “protocol PDA”, entre d’altres requisits, és necessari que els diferents espais educatius del municipi estiguin actualitzats i integrats en la xarxa ciutat. Des de SEER acompanyem equips directius i equips de resposta davant l’assetjament a integrar, adequar a la pròpia realitat de centre/servei i, en definitiva, a millorar processos en els tres nivells d’acció (prevenció – detecció – actuació).

  • Assessorament protocol centres/serveis educatius i equipaments.
  • Formació professionals de la xarxa.
  • Intervencions especialitzades en prevenció i reparació.
  • Assessorament casos individuals.

Mapeig d’actius

Des d’un model salutogènic (psicologia i salut positiva) un actiu és qualsevol recurs (individual, social i institucional) que sosté i potencia el benestar. Des de SEER oferim una plataforma web dins www.pdabullying.com que, a la vegada que recull eines i recursos salutogènics davant la violència, permet localitzar geogràficament en un mapa de territori els actius de zona filtrats per a cada nivell del protocol PDA:

  • Plataforma web mapeig d’actius.
  • Assessorament pedagògic en la creació de xarxes (circuits) davant la violència.
  • Integració dels diferents actius dins els circuits PDA.
3_mapa activos

Per a conèixer més sobre la mirada SEER envers l’assetjament entre iguals pots mirar:

 

Bullying és…

Persecució moral i/o física, sempre psicològica, que neix a entorns educatius on un o més infants o joves exerceixen abús de poder sobre un/a altre/a. (Equip SEER 2016)

Model SEER de prevenció d’assetjament escolar:

3_Model SEER Prevenció - Bullying (cat)

Model SEER de tipificació de maltractament:

3_model SEER tipificació

Aquest vídeo us pot ajudar a contextualitzar i emmarcar el tema. Teniu eines per a la reflexió sobre alguns conceptes amb tot l’equip docent: