PDA Bullying

27/05/2017 Per Associació SEER 0
Categories

PDA_Logo

www.pdabullying.com

El Programa PDA (Prevenció – Detecció – Actuació) és una iniciativa global que pretén donar una resposta oberta a tota la comunitat, responent així a la necessitat actual de progrés en l’abordatge del fenomen Bullying. El nostre paper com a SEER dins el PDA, arrel del disseny d’un protocol clar i pràctic, ens permet poder assessorar a nivell municipal (xarxa/circuit violència), acompanyar el mapeig dels actius d’entorn (donar resposta a tots els nivells), assessorar, adaptar i implementar el protocol dins els centres educatius i equipaments municipals, i poder dur a terme les intervencions necessàries pel bon desenvolupament del protocol. Amb una mirada salutogènica (psicologia i salut positiva) un “actiu” és qualsevol recurs (individual, social i institucional) que sosté i potencia el benestar. Des de SEER oferim aquesta plataforma web que, a la vegada que allotja eines i recursos salutogènics davant la violència, permet localitzar geogràficament un mapa de territori que conté els actius de zona filtrats per a cada nivell del protocol PDA:

  • Actiu per a la prevenció – sensibilització
  • Actiu per la detecció – diagnòstic
  • Actius per a l’actuació:
  • Aturar la violència – Protegir implicats/des
  • Activar – Implicar en la resolució
  • Reparació – Restauració del benestar

La geolocalització dels actius de municipi/ciutat ens permeten poder integrar millor els circuits PDA, així com servir de plataforma per col·laborar en la millor resolució de cada cas. Per aquest motiu us convidem a formar part d’aquesta xarxa PDA amb la inclusió dels recursos a la vostra disposició/abast, per fer-ho sols heu d’ingressar les vostres dades dins el formulari web que trobareu a l’apartat fitxa d’inclusió o omplir la fitxa adjunta i fer-la arribar a associacio@associacioseer.org

Una idea original de:
logo_vectores

 

 

 

En col·laboració amb:
stcc-logo

 

 

Segueix-nos a Facebook!
@PDABulying

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment