Enter your keyword

PDA Bullying

PDA Bullying

El Programa PDA Bullying és l’eina que Equip SEER hem creat per emmarcar totes les nostres accions envers la Prevenció, Detecció i Actuació davant l’assetjament entre iguals. Integra totes les nostres intervencions davant la violència, no sols a nivell formatiu, sinó també en intervenció dins les aules, assessorament en protocol, certificació de bones pràctiques i, acompanyament i assessorament familiar.

La nostra proposta de formació pròpia se suma al gran número de formacions en PDA Bullying que durant el curs realitzem en col·laboració amb altres entitats, entorns municipals, centres educatius, empreses, plataformes de formació, etc.  SEER estructurem la formació PDA Bullying en dos nivells:

Bullying Nivell I
Formació Bullying Nivell II

PDA Bullying Nivell I

En aquesta formació de 20 hores s’analitzaran les característiques del bullying per reconèixer els diferents tipus d’agressions que es poden esdevenir en un entorn educatiu, així com fomentar el desenvolupament de les pròpies competències personals i socials per a poder-hi fer front.

DESTINATARIS: Formació adreçada a qualsevol persona de la comunitat educativa (educadors/es, mestres, famílies, monitors/es de lleure…) o d’altres entorns d’acompanyament (serveis de benestar social, psicologia i pedagogia, infància i joventut, etc.) interessada en aquest tema. *Formació nivell inicial d’aprofundiment.

FORMAT: Semipresencial (10h presencials i 10h no presencials).

OBJECTIUS

Què s’ofereix…

 • Conscienciar sobre la rellevància del fenomen bullying.
 • Dotar d’eines de prevenció i model positiu d’intervenció.
 • Dotar d’eines per a la detecció i diagnòstic de cas.
 • Dotar d’unes pautes bàsiques per afrontar un cas de bullying (actuació).
 • Mostrar l’educació emocional com un actiu per la prevenció, detecció, actuació i reparació en casos d’assetjament.
 • Presentar el Protocol PDA Bullying com eina de bones pràctiques.

CONTINGUTS

Què inclou..

 • 1.L’assetjament entre iguals: eines per a la comprensió dels agents implicats (agressor/a, víctima, espectadors/es).
 • 2.Propostes de prevenció: factors protectors i actius pel benestar.
 • 3.Eines per a la detecció i el diagnòstic (tipificació).
 • 4.Eines per a la intervenció amb els diferents agents (implicats/des i cercles d’acció).
 • 5.Eines per a la restauració i comprensió del dolor.

PDA Bullying Nivell II

Aquesta formació de 30 hores es treballarà amb un nivell d’aprofundiment especialitzat davant l’abordatge integral del bullying. Donarem importància al teu desenvolupament personal i professional en la gestió d’equips de resposta , tipificació i aplicació dels indicadors de qualitat PDA de bones pràctiques així com l’acompanyament individual  i familiar en la resolució situacions de conflicte.

DESTINATARIS: Formació adreçada a qualsevol persona de la comunitat educativa (educadors/es, mestres, famílies, monitors/es de lleure…) o d’altres entorns d’acompanyament (serveis de benestar socials, psicologia i pedagogia, infància i joventut, etc.) interessada en aquest tema que hagi cursat el Nivell I de formació o pugui acreditar haver cursat almenys un nivell bàsic d’aprofundiment.

FORMAT: Semipresencial (20h presencials i 10h no presencials).

OBJECTIUS

Què s’ofereix…

 • Dotar d’eines per al diagnòstic i la tipificació de cas.
 • Desenvolupar habilitats per a l’acompanyament i seguiment de processos individuals i familiars.
 • Fomentar el treball de desenvolupament socioemocional com actiu per l’abordatge integral del protocol PDA.
 • Treballar l’aplicació del Protocol PDA Bullying com eina de bones pràctiques.

CONTINGUTS

Què inclou..

 • 1.Model SEER de prevenció d’assetjament entre iguals.
 • 2.Indicadors de qualitat PDA Bullying.
 • 3.Factors de risc i factors protectors (xarxes socials).
 • 4.Model SEER de tipificació de maltractament.
 • 5.Protocol PDA Bullying: Actuació.
 • 6.Eines per a l’acompanyament individual i familiar dels agents implicats (agressor/a, víctima, espectadors/es).
 • 7.Desenvolupament socioemocional en la reparació del dolor.

Inscripcions

Pendent d’obrir formulari

 • Durada: 30h Totals → Format mixte (20h presencials + 10h no presencials)
 • Sessions presencials:
  Dimecres 27 de Desembre (9-14h / 15.30-20.30h)
  Dijous 28 de Desembre (9-14h)
  Dissabte 20 de Gener (9-14h)
  Hores no presencials:
  Tasques a realitzar entre el 28/12/2017 i el 20/01/2018
 • Lloc → INS Maria Espinalt, Carrer de la Llacuna, 87, 08018 Barcelona
 • Cost → 250€.
 • Places limitades