Enter your keyword

Seerveis

Projectes Integrals

Una proposta de treball que permet donar continuïtat a la proposta pedagògica dins les aules, acull la mirada i acció del professorat a través de la implicació dins les tutories gràcies als materials de consolidació que us facilitem posteriors a cada taller

Formacions

Realitzem formació a tots els nivells dins entorns educatius i de salut.
Aportem la mirada de l’educació emocional per desenvolupar habilitats socioemocionals que influeixin positivament en l’entrenament de competències personals, professionals i acadèmiques.

Assessorament

companyem específic a equips directors (centres educatius, xarxes municipals, empreses, entitats i projectes, etc.) en la millora i l’evolució de les estructures, protocols i metodologies de treball. Som especialistes en 4 àmbits d’acompanyament: Educació Emocional, PDA Bullying, Metodologia VRT i Mirada Sistèmica

EAAF

‘Espai d’Acompanyament i Assessorament Familiar’
Pensat per ajudar a créixer en recursos amb els fills/es,. Orientat a que l’infant o el jove pugui sentir-se acompanyat en el procés de construcció de la seva identitat i del seu benestar dins el món educatiu, familiar i/o social.

Tallers

Activitats i dinàmiques que treballen pel desenvolupament d’habilitats socioemocionals envers al propi creixement personal i del grup des de la mirada de l’educació emocional.

Certificació

SEER atorguem dos certificats de confiança a empreses, centres educatius fruit de l’assessorament i l’auditoria d’activitats i projectes, iniciatives municipals, funcionament centres educatius. Pregunta’ns!

Jornades

Activitats dirigides a alumnes (primària, secundària, batxillerat i cicles) o grups de lleure on, a través d’un format jornada creem un espai vivencial que acompanyi processos reflexius entorn a un tema concret.

Materials didàctics

Des de la mirada de l’educació emocional SEER som especialistes en la creació de continguts per a infografies i unitats didàctiques. Treballem qualsevol contingut des d’una mirada de profunditat i creixement personal.

Formació pròpia

Les nostres formacions, sempre viscudes des de la Metodologia VRT, són una proposta de desenvolupament personal entorn a quatre àmbits d’acció: Educació Emocional, PDA Bullying, Creixement personal (En clau de SEER Humà) i Acompanyament Individual.

Tallers

Activitats dirigides a alumnes (infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles) o grups de lleure on creem un espai vivencial que afavoreix el treball de desenvolupament d’habilitats socioemocionals envers al propi creixement personal i del grup des de la mirada de l’educació emocional, així com tallers específics pel treball PDA Bullying o d’altres necessitats i demandes.

· Adaptem els objectius i el taller a les característiques i necessitats del centre, del grup, del projecte pedagògic…

· Treballem a través de la Metodologia VRT

Educació Emocional

OBJECTIUS GENERALS:

 • Fomentar l’autoconeixement i la presa de consciència de les pròpies emocions i la dels altres.
 • Afavorir el benestar de individual i de grup a través de la gestió de les emocions de malestar.
 • Afavorir el benestar de individual i de grup a través de sostenir i potenciar les emocions de benestar

Idees Clau:

 • Creixement personal i de grup.
 • Mirada sistèmica
 • Promoció del benestar i la convivència.

PDA Bullying

OBJECTIUS GENERALS:

 • Aportar eines per a la prevenció, detecció, i actuació davant de l’assetjament escolar.
 • Fomentar el benestar com a factor clau en el desenvolupament positiu individual i de grup.

 

Idees clau:

 • Desenvolupament d’habilitats socioemocionals.
 • Qüestionament de creences que sostenen la violència i les relacions negatives dins i fora de l’aula.
 • Gestió del conflicte intern i extern potenciant dinàmiques positives en el grup (lligams de benestar).

Jornades

Activitats dirigides a alumnes (primària, secundària, batxillerat i cicles) o grups de lleure on, a través d’un format jornada creem un espai vivencial que acompanyi processos reflexius entorn a un tema concret.

· Adaptem els objectius i les accions a les característiques i necessitats del centre, del grup, del projecte pedagògic…

· Treballem a través de la Metodologia VRT

· Realitzem formats que combinen “performance” i espais de treball per grups.

· Podem treballar qualsevol necessitat pedagògica sempre des de la mirada de l’educació emocional.

· Tenim experiència en dinamització de Jornades i Setmanes Culturals amb temes com:

 • Prevenció i Sensibilització per Superar el Bullying
 • Educació Emocional
 • Perspectives de gènere
 • Hàbits saludables
 • Cohesió de grup

*Et deixem un exemple: Jornades Keep Calm: Vídeo La Veu de Montcada

Projectes Integrals (x2)

Els projectes Integrals (x2) són una proposta de treball que permet donar continuïtat a la proposta pedagògica dins les aules, acull la mirada i acció del professorat a través de la implicació dins les tutories gràcies als materials de consolidació que us facilitem posteriors a cada taller. Format:

1.Reunió inicial equip tutorial.

2.Tallers a l’aula (segons num tallers).

3.Material de consolidació per a la tutoria posterior a cada taller (tants com tallers).

Reunió posterior equip docent (devolució/avaluació).

A continuació presentem una possible estructura de treball en el PI 4(x2).

1- Reunió Inicial:

Reunió amb l’equip tutorial per valorar necessitats i enfocar l’estratègia de treball conjunt. El tutor/a haurà de realitzar treball de consolidació a la tutoria posterior a cada taller.

2- Taller 1 (1h) + Material consolidació:

Primer taller enfocat cap al treball de consciència emocional individual i de grup. La proposta per aquesta primera tutoria pot incloure eines avaluatives de l’acció amb el grup.

3- Taller 2 (1h) + Material consolidació:

Sociograma actiu (mirada sistèmica) del grup que treballa l’elecció personal de benestar. Implica presencia observadora/activa del tutor/a per l’elevat volum d’informació sobre el sistema i el moment emocional dels integrants.

4- Taller 3 (1h) + Material consolidació:

Desenvolupament d’habilitats de la responsabilitat individual per l’entrenament d’eines per la resolució de conflictes. Desenvolupament de la personalitat saludable.

5- Taller 4 (1h) + Material consolidació:

Responsabilitat individual enfocada al desenvolupament personal individual i autoestima de grup. Reparació de relacions des de la perspectiva de fortaleses, la gratitud i la tendresa.

6- Reunió equip docent:

Valoració global de projecte, devolutiva i propostes de continuïtat.

*Et deixem un exemple: Educació Emocional a les escoles, clau contra el Bullying

Formacions

Realitzem formació a tots els nivells dins entorns educatius i de salut. Adaptem la proposta d’aprenentatge en format, contingut i durada segons les necessitats de cada àmbit d’acció.

Aportem la mirada de l’educació emocional per desenvolupar habilitats socioemocionals que influeixin positvament en l’entrenament de competències personals, professionals i acadèmiques.

Podem abordar qualsevol temàtica sempre amb l’Educació Emocional com a eix transversal i vertebrador de totes les nostres accions.

Educació Emocional

OBJECTIUS GENERALS:

 • Conscienciar sobre la rellevància del fenomen bullying.
 • Desenvolupar el Protocol PDA Bullying al nivell competencial de la professió.
 • Dotar d’eines de prevenció i model positiu d’intervenció.
 • Dotar d’eines per a la detecció i diagnòstic de cas.
 • Dotar d’unes pautes bàsiques per afrontar un cas de bullying (actuació).
 • Mostrar l’educació emocional com un actiu per la prevenció, detecció, actuació i reparació en casos d’assetjament.

PDA Bullying

OBJECTIUS GENERALS:

 • Prendre consciència de la rellevància de l’educació emocional per a afavorir el benestar de l’infant i/o adolescent.
 • Facilitar eines per a incloure l’educació emocional en la intervenció educativa.
 • Concretar pautes d’actuació per a educar en emocions des del propi desenvolupament d’habilitats socioemocionals a nivell personal, com a educadors/es.
 • Aportar eines per a acompanyar el creixement personal de l’infant/adolescent a nivell intern i extern des d’una mirada sistèmica.

Assessorament

Equip SEER realitzem un acompanyem  específic a equips directors (centres educatius, xarxes municipals, empreses, entitats i projectes, etc.) en la millora i l’evolució de les estructures, protocols i metodologies de treball. Som especialistes en 4 àmbits d’acompanyament:

EAAF (espai d’acompanyament i assessorament familiar)

Oferim un espai a les famílies per augmentar els recursos amb els seus fills/es, orientat a que l’infant o el jove pugui sentir-se acompanyat en el procés de construcció de la seva identitat i del seu benestar dins el món educatiu, familiar i/o social.

Ho vehiculem a nivell personalitzat amb les famílies, o a través dels projectes de centre:

· Acompanyament individual

· Acompanyament familiar

· Formació de famílies

US presentem un format de treball en l’acompanyament personalitzat:

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6
Reunió Familiar                Treball Individual Devolució Família

Amb motiu de l’augment de la detecció de casos d’assetjament escolar estem especialitzats en l’atenció de famílies que s’han trobat mares/pares o tutors/es legals de infants o joves en rol de víctima o rol d’agressor/a.

 • Assessorament pedagògic.
 • Derivació assessorament legal.
 • Acompanyament pedagògic i creixement personal.
 • Acompanyament reparador i restaurador.
 • Mediació amb centres educatius.

Amb motiu de l’augment de la detecció de casos d’assetjament escolar estem especialitzats en l’atenció de famílies que s’han trobat mares/pares o tutors/es legals de infants o joves en rol de víctima o rol d’agressor/a.

 • Assessorament pedagògic.
 • Derivació assessorament legal.
 • Acompanyament pedagògic i creixement personal.
 • Acompanyament reparador i restaurador.
 • Mediació amb centres educatius.

Tallers / Xerrades EAAF

Dins la proposta de formació per a famílies la nostra motivació és:

 • Apropar al nucli familiar les vivències i aprenentatge de fills i filles.
 • Convidar a desenvolupar positivament els lligams familiars.
 • Vivenciar dinàmiques concretes segons la temàtica a treballar.