Entitat

06/11/2014 By Associació SEER 0

SEER (Salut i Educació de l’Emoció i la Raó) somos una entitat establerta a Barcelona i amb una àrea d’influència directa a tota Catalunya i entorns, dedicada a la Formació Integral de la persona.

La Formació Integral es basa en el conjunt d’eines que aporten les psicologies social i humanista, que a través d’un programa d’exercicis d’autoobservació, de qüestionament de pautes adquirides i de reprogramació psicoemocional porten a l’ésser humà a un canvi de conducta cercant el benestar individual i col·lectiu. Treballem amb la Metodología VRT (Vivencia – Reflexió – Transferència) per apropar-nos a l’aprenentatge. Fem educació emocional per a generar salut (paradigma salutogènic).

SEER com associació ens dediquem a portar el Creixement Personal als entorns d’Educació i Salut.

Som un equip d’Educadors/es, Pedagogs/es i Infermers/es que treballem per acompanyar i facilitar el benestar i la felicitat amb l’Educació Emocional com a eina principal.