Missió i Visió

22/10/2014 By Associació SEER 0

Missió

La nostra missió va encaminada a promoure la inclusió de l’educació emocional en tots els àmbits educatius. Des de SEER orientem les nostres accions educatives i formatives per a concebre l’educació emocional com a una eina, un contingut i una metodologia que es contempli en els diferents processos d’aprenentatge, acadèmica, de salut, social… Valorem l’educació emocional com una porta d’entrada cap al creixement interior de la persona i a la vegada com la oportunitat de curar el món exterior a la interacció amb els diferents sistemes.

Visió

SEER una entitat de referència a l’àmbit de l’educació i la salut reconeguda per les aportacions i propostes educatives i pel seu estil metodològic que posibilitin la transició cap a un nou paradigma.

Trets d’identitat que vertebreixen la nostra entitat

L’Amor

Punt de partida de totes les accions. Mirem amb bons ulls tot el que passa dins i fora de la persona, creant espais que facilitin el benestar i el creixement.

L’Essència

Intentem arribar a connectar amb allò més profund i més autèntic de la persona, aprofundint més enllà de màscares, personatges i estratègies de supervivència emocional.

El Procés

Vetllem per a facilitar moments, espais i vivències que afavoreixin el desenvolupament de la persona.

L’Equilibri

Adaptem objectius, recursos i el missatge a les necessitats detectades de cada acció educativa i formativa.

L’Energia

Aprofitem tot el que es genera en el camp de l’aprenentatge com a oportunitats de descobriment per a la persona i els companys.

La Creativitat

Crea – vida – en tu. “Creem ” a CREAR realitzat per transformar allò que ens proposem.

La Responsabilitat

Entesa com l’habilitat de respondre adequadament a cada moment, cada situació.

El Creixement Personal

Principi i fi de totes les accions de SEER.