Enter your keyword

Assessorament Pedagògic

SEER ens posem al servei d’entitats en el procés d’anàlisis de situacions de grups, equips i organitzacions. En reunions amb equips directius i de coordinació, analitzem estats de la qüestió i fem propostes d’accions i de millora.

El procés d’assessorament s’adapta a les necessitats detectades, i utilitza diferents recursos: checkslist, moviments sistèmics…

SEER oferim 4 tipus d’assessorament:

Educació Emocional

Anàlisis de com es treballa i s’inclou l’Educació Emocional en el Projecte Educatiu de Centre.

Metodologia VRT

Compartim la metodologia VRT (Vivència – Reflexió – Transferència) que caracteritza totes les accions de SEER, per tal d’enriquir i nodrir les accions educatives i formatives que es realitzen en l’entitat.

Mirada Sistèmica

Des de la mirada sistèmica, estudiem situacions d’equip, aportant informació i dades que faciliten la presa de decisions.

PDA Bullying

A partir d’un checklist, es fan visibles les accions que un centre educatiu duu a terme en la Prevenció, Detecció i Actuació davant d’un cas d’assetjament escolar i, si s’escau, es pren consciència de les intervencions que cal activar.

Pregunta’ns també per….

L’assessorament per al desenvolupament del

Plà de Convivència!

Hem assessorat equips i projectes com...