Enter your keyword

GUIA SEERveis

L’Associació SEER realitza diferents accions d’educació emocional i d’educació en valors per tal de contribuir a la millora del benestar de la persona i la societat. Per això, l’Associació desenvolupa diferents accions dirigides a tota la comunitat educativa (alumnat, equip docent, famílies…).

Escoltem les necessitats i ens adaptem als objectius que es volen treballar

A continuació es presenta la Guia de SEERveis:
Què treballem? TEMÀTICA A qui?
DESTINATARIS
Com?
FORMAT

EDUCACIÓ EMOCIONAL i BULLYING

EDUCACIÓ FORMAL

(centres educatius de Primària, ESO, Batxillerat, Cicles formatius, PQPI)
ESPAI FAMILIAR
FORMACIÓ DE FORMADORS
Tallers i Projectes Integrals
EAF

(Espai d’Assesssorament Familiar) i Xerrades
Formacions a mida
 • Tallers
 • Activitats dirigides a alumnes on es crea un espai vivencial que afavoreix el treball de les competències personals.
  Durada recomanada: 2 hores
 • Projectes Integrals
 • Projectes d’acció tutorial: educació emocional, clima de grup, relacions entre iguals… on acompanyem a professorat i alumnat en el procés d’inclusió de l’Educació Emocional en la cultura del centre.
  Durada recomanada: A partir de 6 hores (3 tallers amb alumnat + 3 reunions amb docents)També es realitzen intervencions puntuals per acompanyar a les entitats en el disseny i planificació intervenció en casos concrets (assetjament escolar, conductes disruptives…)
 • Espai d’Assessorament Familiar
 • Oferim un espai a les famílies per augmentar els recursos amb els seus fills/es, orientat a que l’infant o el jove pugui sentir-se acompanyat en el procés de construcció de la seva identitat i del seu benestar dins el món educatiu, familiar o social.
 • Xerrades i formacions a mida
 • Altres formacions específiques a qualsevol dels agents de la comunitat educativa (professionals de l’educació, voluntariat, famílies…)

Aportem la mirada de l’educació emocional per desenvolupar competències personals, professionals i acadèmiques, perspectives de gènere, educació inclusiva, hàbits saludables, educació viària, sexualitat afectiva i ciutadania i convivència…

Aquests són exemples de temàtiques que podem abordar, sempre amb l’Educació Emocional com a eix transversal i vertebrador de totes les nostres accions.

La nostra motxilla de recursos està preparada per estar al vostre SEERvei