Enter your keyword

SEERcle de Poder

El SEERcle de Poder fa que es puguin realitzar les accions. Ens dona estructura  i llibertat per ser qui som i complir la nostra missió dins la societat.

Ens nodreix d’informació comptable continuada a la direcció general per poder prendre les decisions oportunes.

RESPONSABLE EN CAP
SEERCLE DE PODER
Eduardo Pizarro

col·laboracions

Continental Consulting

Empresa col·laboradora
Serveis de Gestoria

Triodos Bank

Empresa col·laboradora
Serveis de Banca Ètica

PMTK Lean IT A.I.E.

Empresa col·laboradora
Serveis per a la Gestió Administrativa
Customer Relationship Management (CRM)