Enter your keyword

som

La nostra missió és incloure l’educació emocional en el àmbits educatius.
Fer de l’educació emocional una eina, un contingut i una metodologia que es tingui present en els diferents processos d’aprenentatge, acadèmic, de salut, social…