Entitat

SEER (Salut i Educació Emocional) som una entitat establerta a Barcelona i amb una àrea d’influència directa a tota Catalunya i entorns, dedicada a la formació integral de la persona.

La Formació Integral es basa en el conjunt d’eines que aporten les psicologies social i humanista, que a través d’un programa d’exercicis d’autobservació, de qüestionament de pautes adquirides i de reprogramació psicoemocional porten a l’ésser humà a un canvi de conducta cercant el benestar individual i col·lectiu. Treballem amb la Metodologia VRT (Vivència – Reflexió – Transferència) per apropar-nos a l’aprenentatge. Creiem en l’educació emocional com l’actiu principal pel creixement en convivència (mirada sistèmica), l’èxit acadèmic i el sentit de vida. Fem educació emocional per a generar salut (paradigma salutogènic).

SEER logo

SEER com a entitat es dedica a portar el Creixement Personal als entorns de l’Educació i la Salut. Treballem des d’un model positiu de promoció del benestar la prevenció de tot tipus de violències i en especial del Bullying. Duem a terme un gran número de projectes de prevenció (prevenció i sensibilització), detecció i actuació (intervenció reparadora).

Som un equip interdisciplinari amb formadors/es de les àrees d’educació, pedagogia, infermeria, teatre, psicologia, lleure, el disseny, etc. Treballem per acompanyar i facilitar el benestar i la felicitat amb l’Educació Emocional com a eina principal.

Organització

Entitat SEER

L’organigrama de SEER acull les nostres arrels associatives i ens permet un funcionament que dona veu a tothom qui formem part. L’estructura de “la flor de la vida” ens ajuda en la nostra organització interna, on donem resposta a les necessitats de l’equip i de les persones, entitats, equips i organitzacions a les que acompanyem:

 • SEERcle d’Acció: Equip de facilitació.
  • Projectes educatius.
  • Equip EAAF (Espai d’Assessorament i Acompanyament Familiar).
  • Departament de Formació.
  • Desenvolupament de Materials Pedagògics.
 • SEERcle de PoderEquip de desenvolupament sostenible.
 • SEERcle d’EstimaEquip de benestar intern i qualitat pedagògica.
 • SEERcle de ComunicacióEquip de divulgació i difusió.
 • Socis: Socis de Salut i Educació Emocional SL.