Entitat

SEER (Salut i Educació Emocional) som una entitat amb àrea d’influència directa a tota Catalunya i entorns, realitzant accions puntuals també a altres localitats. A SEER, fa anys que treballem en la nostra organització interna. A partir de comissions, trobades, debats i investigació, estem desenvolupant un model propi nodrit per innovacions i aportacions del nostre equip.

Pilars del nostre model organitzacional

Mirada Ikigay per al treballador i la entitat​

Volem generar una unió entre el que estimem, allò en què som bons, el que el món necessita i allò pel que ens podem sostenir econòmicament.​

Organització i mirada semioholocratica

Fomentem un model descentralitzat fomentant l’autonomia i fomentant la mirada COR (confiança, organització i responsabilitat).

Mirada de projecció equilibri i sostenibilitat

Busquem equilibri entre la sostenibilitat de l’entitat i la millora de les condicions dels treballadores.

Mirada de claustre

Un equip que es nodreix entre si, on es fomenta el creixement personal i professional per mantenir els millors facilitadores en el nostre equip.

Mirada de salut, abundància i desenvolupament

La cura de l’equip, les persones i els processos es quelcom clau en la nostra forma de treballar. Això, li sumem una mirada positiva i d’aprenentatge constant que ens fa evolucionar.

Organigrama

L’organigrama de SEER acull les nostres arrels associatives i ens permet un funcionament que dona veu a tothom qui formem part. Està format per tres cercles:

Format per l’equip de facilitació, encarregat dels projectes educatius, formacions presencials i online síncrones; acompanyaments i assessoraments.

Aquest cercle coordina l’administració comptable i recursos humans, amb una mirada a la comunicació interna, al benestar de l’equip i la cura de la persona i l’empresa, valorant l’equilibri entre totes dues.

Aquest cercle pren cura de les activitats de comunicació externa, creació de materials asíncrons i de desenvolupament pedagògic, investigació i divulgació.

Figures semiholocràtiques

Dins del nostre model organitzacional hem establert tres figures clau: figura de supervisió, figura de dinamització i figura d’enllaç.
La figura supervisora té un paper clau en ordenar circuits, cuidar l’essència i la visió, visibilitzar el funcionament de les tasques i ajudar a repartir feina dins del cercle, etc.
La figura dinamitzadora gestiona els temps, les tasques, la informació i les iniciatives que es mouen al seu cercle. Facilita reunions i està connectada directament amb supervisió.
La figura d’enllaç contribueix a optimizar circuits, dona una visió amplia, connecta iniciatives, i detecta o evalúa possibles problemes.
La figura claustre és una persona facilitadora i/o formadora que representa i suma a l’equip des d’un lloc actiu de creació. És el/la referent de SEER de cara al client.