Missió i Visió

Missió

Promoure el desenvolupament de la personalitat, especialment a través de l’educació emocional, en tots els àmbits de la societat.

Des de SEER orientem les nostres accions educatives i formatives per a concebre l’educació emocional com a una eina, un contingut i una metodologia que es contempli en els diferents processos d’aprenentatge, acadèmica, de salut, social…

Valorem el desenvolupament socioemocional com una porta d’entrada cap al creixement interior de la persona. Influïm en la relació cap a un mateix/a i en la relació amb l’ambient i l’entorn (mirada sistèmica i relacional).

Visió

SEER ens posicionem com a referents en l’àmbit educatiu i de la salut, donant força a les aportacions i propostes educatives des d’un estil metodològic que possibiliti la transició cap a un nou paradigma educatiu i social.

Trets d'Identitat que Vertebren la nostra Entitat

L'Amor

Punt de partida de totes les accions. Mirem amb bons ulls tot el que passa dins i fora de la persona, creant espais que facilitin el benestar i el creixement.

La Creativitat

CREA-en-Tu-VIDA” CREIEM enCREARper transformar allò que ens proposem.

El Creixement Personal

Principi i fi de totes les accions de SEER.

L'Energia

Aprofitem tot el que es genera en el camp de l’aprenentatge com a oportunitats de descobriment per a la persona i els companys/es.

L'Equilibri

Adaptem els objectius, els recursos i el missatge a les necessitats detectades de cada acció educativa i formativa.

L'Essència

Intentem arribar a connectar amb allò més profund i més autèntic de la persona, aprofundint més enllà de màscares, personatges i estratègies de supervivència emocional.

El Procés

Vetllem per a facilitar moments, espais i vivències que afavoreixin el desenvolupament integral de la persona.

La Responsabilitat

Entesa com l’habilitat de respondre adequadament a cada moment, cada situació.