Salut i Educació Emocional

Entenem la salut com un procés en moviment de desenvolupament i creixement personal i de la comunitat. Treballem per l’equilibri dels nostres cossos (dimensions humanes) cap a, i des del nostre objectiu principal, el benestar.

Partim del Model Salutogènic generat per Aaron Antonovsky al 1987 que acollia les visions d’autors com Maslow, Frankl o Steiner. Aquesta matriu de benestar es relaciona estretament amb els processos de promoció de la salut i per tant d’hàbits de vida saludable (mirada d’actius de benestar).

Eduquem per trobar el sentit a la pròpia vida, essent responsables de la nostra salut i compromesos amb el nostre desenvolupament personal i social.

Mirada integral esser huma SEER
Triangle de la Personalitat

Entenem l’educació emocional com a eina, contingut i metodologia que permet el desenvolupament d’habilitats socioemocionals que, amb motiu de generar benestar intern i extern, activen la nostra intel·ligència com a éssers humans integrals que vivim en comunitat. Treballem amb una mirada pròpia, el Model SEER de Desenvolupament Socioemocional, que esdevé una aproximació entre el model d’intel·ligència emocional (Mayer y Salovey, 1997), i el model de competències emocionals del GROP (Grup de Recerca i Observació Psicopedagògica) de la Universitat de Barcelona (Bisquerra y Pérez, 2007).

SEER marquem com a punt de partida el desenvolupament saludable de la personalitat (equilibri, coherència, adaptabilitat i harmonia entre: Emoció-Raó-Comportament) al qual donem forma a través de tres conceptes claus de desenvolupament socioemocional: la consciència emocional, l’elecció personal i la responsabilitat individual.

Model SEER de desenvolupament socioemocional

El model SEER de desenvolupament socioemocional a través dels conceptes claus (consciència emocional, elecció personal i responsabilitat individual) vol apropar-se als entorns educatius acollint la mirada de les “competències emocionals” i la “Intel·ligència Emocional”.

Consciència Emocional​

COMPETÈNCIA GROP

HABILITATS SOCIOEMOCIONALS

Consciència Emocional

 • Atenció
 • Empatia
 • Interpretar inquietuds
 • Legitimar Emocions
 • Consciència del jo interior
 • Escolta interna
 • Comprendre les emocions de la resta.
 • Posar nom a les emocions
 • No judici
 • […]

Elecció Personal

COMPETÈNCIA GROP

HABILITATS SOCIOEMOCIONALS

Regulació Emocional

 • Expressió emocional.
 • Gestió de la impulsivitat.
 • Tolerància a la frustració.
 • Perseverar en l’aconseguiment d’objectius.
 • Diferir recompenses.
 • Afrontament
 • Autogenerar emocions positives.
 • Disminuir el patiment empàtic.
 • Reestructuració cognitiva.
 • Relaxació.
 • Perdó i clemència.
 • Tolerància al estrés.
 • Coherència Interna.
 • Gestió de l’Agressivitat.
 • Pacte  negociació.
 • […]

Competències per a la Vida i el Benestar

 • Fixar objectius adaptatius.
 • Prendre decisions.
 • Buscar ajuda i recursos.
 • Ciutadania Activa
 • Ciutadania Cívica
 • Ciutadania Responsable.
 • Ciutadania Crítica
 • Ciutadania Compromesa.
 • Benestar subjectiu.
 • Fluir.
 • Actitud cooperativa.
 • Responsabilitat davant la pròpia salut.
 • Coherència cardíaca.
 • Proporcionar ambients de confiança i recolzament.
 • Responsabilitat en el desenvolupament de la salut pròpia o la de la comunitat.
 • Apreciació de la diversitat i la interculturalitat.
 • Esperanza en pro de la salut.
 • Flexibilitat.
 • Actitud d’ajuda.
 • Actitud resolutiva.
 • Beneficència.
 • […]

Responsabilitat Individual

COMPETÈNCIA GROP

HABILITATS SOCIOEMOCIONALS

Competència Social

 • Dominar les habilitats socials bàsiques.
 • Respecte per tothom.
 • Practicar la comunicació receptiva i expressiva.
 • Compartir emocions.
 • Comportament Prosocial.
 • Comportament Cooperatiu.
 • Assertivitat.
 • Prevenció i solució de conflictes.
 • Capacitat de gestionar situacions emocionals.
 • Comunicació oberta.
 • Cuidar.
 • Comportament proactiu.
 • Sosteniment emocional.
 • Implicació emocional.
 • Actitud facilitadora.
 • Treball en equip.
 • Ajudar a relaxar.
 • Prudència.
 • Sentit del humor (riure i fer riure).
 • Modèstia i humilitat.
 • Lideratge afectiu i humà.
 • Escolta activa.
 • Contacte Terapèutic.
 • Comunicació receptiva
 • Delegar.
 • Capacitat de gestionar situacions de gran impacte emocional.
 • Capacitat per a reforçar positivament.
 • Transmetre optimisme.
 • Transmetre tranquil·litat.
 • Inspirar confiança.
 • […]

Autonomia Emocional

 • Autoestima.
 • Automotivació.
 • Actitud positiva.
 • Responsabilitat.
 • Autoeficacia emocional (sensació de control).
 • Anàlisis crític de normes socials.
 • Resiliencia.
 • Anticipar-se a les necessitats.
 • Autoresponsabilització.
 • Prolongar estats emocionals positius.
 • Reduir estats emocionals negatius.
 • Adaptabilitat.
 • Anàlisis autocrític.
 • Actitud oberta a l’aprenentatge.
 • […]