Equip

Oriol Julià Aguarón

DIRECCIÓ GENERAL – SEERCLE D’ESTIMA – SEERCLE DE COMUNICACIÓ – SEERSPORT

Ramiro A. Ortegón Delgadillo

DIRECCIÓ GENERAL – SEERCLE D’ACCIÓ – SEERCLE DE COMUNICACIÓ – PDA BULLYING

Laura Torrella Llauger

DIRECCIÓ EXECUTIVA – SEERCLE D’ACCIÓ

Joan Sánchez Méndez

DIRECCIÓ GENERAL – SEERCLE D’ACCIÓ – SEERCLE D’ESTIMA

Laia Català Miró

DIRECCIÓ GENERAL – SEERCLE D’ACCIÓ

Mercè Castany

DIRECCIÓ GENERAL – SEERCLE DE PODER

Carlos Jiménez

DIRECCIÓ GENERAL – SEERCLE DE COMUNICACIÓ

Olga Sunyer Bofill

SEERCLE D’ACCIÓ

Marina Bricollé

SEERCLE D’ACCIÓ

Leire García

SEERCLE D’ACCIÓ

Xavi Bonastre

SEERCLE D’ACCIÓ

Javi Castillo Rubio

SEERCLE D’ACCIÓ

Anna Rallo i Tió

SEERCLE D’ACCIÓ

Ester Vernet

SEERCLE D’ACCIÓ

Ari Troya

SEERCLE D’ACCIÓ

Mònica R. Donnellan Barraclough

SEERCLE D’ACCIÓ

Josep Montané

SEERCLE D’ACCIÓ

Adrià Santaolalla

SEERCLE D’ACCIÓ

Neus Navarro

SEERCLE D’ACCIÓ

Gabriela A. Rangel Rodríguez

COL·LABORACIONS

Lydia Villena

COL·LABORACIONS