Equip

Oriol Julià Aguarón

DIRECCIÓ GENERAL – SEERCLE D’ESTIMA – SEERCLE DE COMUNICACIÓ – SEERSPORT

Ramiro A. Ortegón Delgadillo

DIRECCIÓ GENERAL – SEERCLE D’ACCIÓ – SEERCLE DE COMUNICACIÓ – PDA BULLYING

Laura Torrella Llauger

DIRECCIÓ EXECUTIVA – SEERCLE D’ACCIÓ

Joan Sánchez Méndez

DIRECCIÓ GENERAL – SEERCLE D’ACCIÓ – SEERCLE D’ESTIMA

Laia Català Miró

DIRECCIÓ GENERAL – SEERCLE D’ACCIÓ

Mercè Castany

DIRECCIÓ GENERAL – SEERCLE DE PODER

Carlos Jiménez

DIRECCIÓ GENERAL – SEERCLE DE COMUNICACIÓ

Olga Sunyer Bofill

SEERCLE D’ACCIÓ

Marina Bricollé

SEERCLE D’ACCIÓ

Leire García

SEERCLE D’ACCIÓ

Xavi Bonastre

SEERCLE D’ACCIÓ

Javi Castillo Rubio

SEERCLE D’ACCIÓ

Anna Rallo i Tió

SEERCLE D’ACCIÓ

Ari Troya

SEERCLE D’ACCIÓ

Mònica R. Donnellan Barraclough

SEERCLE D’ACCIÓ

Josep Montané

SEERCLE D’ACCIÓ

Adrià Santaolalla

SEERCLE D’ACCIÓ

Gabriela A. Rangel Rodríguez

COL·LABORACIONS

Lydia Villena

COL·LABORACIONS