SEERcle de Poder

SEERcle-poder

El SEERcle de Poder fa que es puguin realitzar les accions. Ens dona estructura  i llibertat per ser qui som i complir la nostra missió dins la societat.

Ens nodreix d’informació comptable continuada a la direcció general per poder prendre les decisions oportunes.

RESPONSABLE SEERCLE DE PODER

Mercè Castany

COL·LABORACIONS

Serveis de Gestoria

Serveis de Banca Ètica

Serveis per a la Gestió Administrativa
Customer Relationship Management (CRM)