SEERcle d'Acció

SEERcle-Accio

SEERcle d’Acció es qui fa caminar a les nostres cames. Té una visió global, recull i coordina tot el que fem cap a fóra. Totes les línies de treball es connecten amb aquest SEERcle per formar part d’un projecte alineat i coherent.

 

RESPONSABLE EN CAP
SEERCLE D’ACCIÓ

Laia Català Miró

CAP DE DEPARTAMENT 
DE FORMACIÓ

Ester Vernet

COORDINACIÓ de
PROJECTES EDUCATIUS

Olga Sunyer Bofill