Formació Esbarjos Educatius

Esbarjos Educatius

Des de SEER, oferim una formació per a escoles i instituts que voleu aprendre a aprofitar el potencial educatiu de l’estona de l’esbarjo, popularment coneguda com l’hora del pati. A partir del desenvolupament de diferents elements clau i l’acompanyament del formador, el centre sabrà generar un projecte amb diferents propostes pràctiques.

DESTINATARIS: Professorat.

FORMAT: Formació participativa i assessorament.

OBJECTIUS

Què s’ofereix…

 • Reflexionar sobre els conceptes clau del temps de lleure
 • Desenvolupar el projecte d’esbarjo en coherència amb el pla de convivència del centre educatiu
 • Treballar la dinamització i importància de l’educador/a durant l’esbarjo
 • Entendre els processos de creació dels diferents espais lúdics
 • Crear diferents propostes lúdiques que responguin a les necessitats de la comunitat educativa
 • Saber incloure l’educació emocional en el projecte d’esbarjo

ESTRUCTURA

 • Sessions formatives: Sessions teòriques i pràctiques on veurem els elements essencials que potencien l’aprofitament educatiu d’aquests espais, tant des de la intencionalitat, com des de la intervenció educativa.
 • Material de suport i consolidació: Material pedagògic i transversal durant la formació, on s’inclouen els continguts treballats a les sessions, una proposta d’ampliació dels continguts i una proposta de treball perquè el centre vagi construint el seu projecte d’esbarjo.
 • Observació: Observacions durant l’horari d’esbarjo per a generar una anàlisi de les necessitats i així, poder entendre la realitat del centre.
 • Assessorament: Espai de treball amb l’equip directiu i altres figures clau del centre per a construir el projecte d’esbarjo a partir del material generat durant el procés formatiu.

Què ho fa especial?

 • Acompanyament i assessorament individualitzats a la realitat del centre educatiu
 • Metodologia VRT (Vivència-Reflexió-Transferència)
 • Inclusió de l’educació emocional
 • Adaptació de l’estructura formativa a les necessitats del centre educatiu

Continguts

 • Conceptes espai lleure i espai lliure
 • Habilitats de desenvolupament socioemocional
 • Movent-nos per l’espai: El paper de l’educador/a
 • L’observació en els espais de lleure
 • Pautes per a un esbarjo generador d’experiències de benestar i relacions saludables
 • Arquitectura inclusiva i respectuosa
 • Processos de creació i valoració del projecte d’esbarjo

Els/les Formadors/es

Contacta amb Nosaltres

En Salut I Educació Emocional, S.L. trataremos la información que nos facilites con la finalidad de enviarte información relacionada con tu solicitud sobre nuestros productos y servicios. La base jurídica que legitima el tratamiento es tu consentimiento. [...] Puedes consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra Política de Privacidad.