Espai d'Escolta

Oferim un espai als centres per a poder atendre de forma individualitzada l’alumnat, amb l’objectiu que l’infant o el jove pugui sentir-se acompanyat en el procés de construcció de la seva identitat i del seu benestar dins el món educatiu, familiar i/o social. Posem a la disposició del centre un facilitador/a algunes hores a la setmana per a poder oferir l’espai.

Amb l’educació emocional i la nostra metodologia VRT com a eina principal, treballem per a facilitar eines per aconseguir el benestar del nen/a o jove, a través del seu desenvolupament d’una personalitat saludable. Ajudem a conscienciar diferents situacions del dia a dia, i acompanyem en l’elecció d’emocions que ens ajudin a fer-nos responsables del nostre benestar, descobrint les habilitats, capacitats i potencialitats de cadascú.

Espai d'Escolta SEER

Format: (1h, 1,5h, 2h o demana’ns per altres opcions)

Testimonis d'experiència

Exemples de bones pràctiques Espai d’Escolta

INS MARIA ESPINALT

L’ Espai d’Escolta, que realitzem a Maria Espinalt, és un punt de trobada setmanal entre els alumnes i l’Equip SEER on acompanyem el desenvolupament socioemocional de l’adolescent. Escoltem activament les seves necessitats i donem resposta, a través de l’educació emocional,  a situacions relacionades amb el rendiment acadèmic, el grup classe, la família, la relació entre amics i amigues… Aquest acompanyament té l’objectiu de connectar a l’alumne amb el seu benestar i facilitar recursos i eines per poder desenvolupar de manera saludable la seva personalitat, i així poder expressar la seva millor versió a l’institut i a la vida.  

Contacta amb Nosaltres​