Lleure i Esport

Catàleg de Lleure i Esport

Lleure i Esport és un projecte que sorgeix amb l’objectiu de portar la mirada de l’educació emocional al món de lleure i de l’esport. Entenem el lleure i l’esport com un mitjà idoni per desenvolupar les nostres habilitats socioemocionals, els entenem com espais que faciliten la connexió amb un mateix i la vida.

Mirem aquests espais des d’una visió holística on integrem les diferents dimensions de l’ésser humà i aprofitem el potencial lúdic que tenen per a generar models de vida basats en la salut.

Entenem el lleure i l’esport com una eina de transformació global, ja que entenem l’educació en aquests des de la generació de referents educatius basats en la coherència interna.

Formació teòrico-pràctica i assessorament on posem el focus en els esbarjos dintre del centres educatius.

L’objectiu de la formació és poder donar eines a la comunitat educativa del centre per a generar propostes pedagògiques que aprofitin el potencial que tenen els espais d’esbarjos.

Espais presencials

Extraescolars

Activitats lúdiques, tant de caire lúdic com ludicoesportiu on aprofitem diferents dinàmiques, jocs i tallers per a treballar la dimensió emocional.

L’objectiu és que les activitats proposades fomentin el desenvolupament d’habilitats socioemocionals.

Colònies SEER

Colònies

On conviure amb altres infants i joves, jugar, cridar, cuinar, relaxar-nos i connectar amb nosaltres mateixos/as.

Les colònies SEER tenen per objectiu utilitzar diferents activitats lúdiques per desenvolupar les habilitats socioemocionals en un entorn rural, natural i familiar. Per això, posem valor a ser un numero d’infants i adults que sostingui un clima familiar i proper.

Formació educadors de lleure i esport

Formació Educadors

Formació per a educadors/es de l’àmbit del lleure, on desenvolupar diferents habilitats personals per tal d’apropar l’educació emocional a les diferents intervencions educatives.

Entenem la figura de l’adult des del rol de facilitadors/es del grup i les persones a les qui acompanyem.

estiu-fenix-logo

Casal i Campus d'estiu Fènix

Proposa el format de campus d’estiu per poder treballar i
començar a dur a terme la visió d’un nou model educatiu i social.

Quins Són els Nostres Trets Identitaris?

SALUT

Entenem la salut com el fet d’integrar saludablement les diferents parts de l’ésser humà. Així doncs, cuidem el nostre cos físic, mental, emocional, social i energètic.

La salut ens porta a cuidar cadascuna de les parts del nostre “JO” buscant l’equilibri necessari per a generar benestar intern. Entenem que com a éssers vius no només ens alimentem de menjar, sinó també de les emocions que es generen dins nostre, el tipus de vincles que creem amb els altres, les nostres creences i molts altres elements que formen part de cadascú de nosaltres.

Les propostes educatives que oferim estan orientades en crear models de vida saludables, podent treballar els nostres hàbits i habilitats per aprendre a habitar el món.

AMOR

Posem valor en el fet d’estimar, d’estimar-se a un mateix, als altres, al món i a la vida.

L’estima ens porta a cuidar-nos, mimar-nos, acceptar-nos i respectar-nos tal i com som. En el lleure, posem valor en relacionar-nos des de l’amor amb l’entorn, les persones que ens rodegen i amb un mateix.

Estimem qui som i el que fem, estimem el fet educatiu i per tant, posem especial atenció en formar un equip que estimi allò que fa.

INCLUSIÓ

Veiem la inclusió com el fet d’incloure diferents elements tenint present l’equitat en el procés d’inclusió.

Incloem diferents necessitats individuals i personals, incloem diferents formes de fer i de sentir, incloem les diferents perspectives sobre la vida, incloem als animals, les plantes i l’entorn en el fet educatiu.

Volem que el que oferim pugui arribar amb el màxim d’amplitud possible per tal de que les nostres propostes educatives puguin respondre a diferents necessitats.

CREATIVITAT

Entenem la creativitat com a crear, ampliant mirada, imaginant, fluint i somiant.

La creativitat ens permet anar més enllà, buscar alternatives, diferents formes de fer, de resoldre situacions i d’expressar-nos.

Posem valor a la creativitat per a generar propostes educatives diferents, variades, originals i que sobretot, respectin i fomentin en els participants el buscar i descobrir noves possibilitats.