Salut i Educació Emocional

Entenem la salut com un procés en moviment de desenvolupament i creixement personal i de la comunitat. Treballem per l’equilibri dels nostres cossos (dimensions humanes) cap a i des del nostre objectiu principal, el benestar.

Partim del model salutogènic generat per Aaron Antonovsky al 1987 que acollia les visions d’autors com Maslow, Frankl o Steiner. Aquesta matriu de benestar es relaciona estretament amb els processos de promoció de la salut i per tant d’hàbits de vida saludable. Eduquem per tal que hom donenm sentit a la pròpia vida, essent responsables de la nostra salut i compromesos amb el nostre desenvolupament.

SOM_equilibri-02

Entenem l’educació emocional com aquella educació que permet el desenvolupament d’habilitats socioemocionals que, amb motiu de generar benestar intern i extern, activen la nostre intel·ligència com a essers humans integrals que vivim en comunitat. Aquest model és una aproximació entre el model d’intel·ligència emocional (Mayer y Salovey, 1997), i el model de competències emocionals (Bisquerra y Pérez, 2007).

SEER partim del triangle de la personalitat (Emoció-Raó-Comportament) per a construir tres conceptes claus: la consciència emocional, l’elecció personal i la responsabilitat individual. En cada un d’aquests conceptes claus de desenvolupament emocional hem generat una sèrie d'”autopreguntes” que ens ajuden a fer més propera la intel·ligència emocional a l’educació.

Som_EE_Triangle_Personalitat_degradado

Aplicació SEER de les competències emocionals del GROP

Competència SEER Competència GROP
CONSCIÈNCIA EMOCIONAL Consciència Emocional
ELECCIÓ PERSONAL Regulació Emocional i Autonomía Emocional
RESPONSABILITAT INDIVIDUAL Competència Social i Competències per la vida i el benestar
GROP: Grup de Recerca i Orientació Pedagògica de la UB

Consciència Emocional

Com em sento? Com em fa sentir aixó? Com se sent l'altre?

Elecció Personal

Com em vull sentir? Com vull fer sentir als altres?

Responsabilitat Individual

Qué depèn de mi? Qué puc fer?