Enter your keyword

Salut i Educació Emocional

Salut i Educació Emocional

Entenem la salut com un procés en moviment de desenvolupament i creixement personal i de la comunitat. Treballem per l’equilibri dels nostres cossos (dimensions humanes) cap a i des del nostre objectiu principal, el benestar.

Partim del model salutogènic generat per Aaron Antonovsky al 1987 que acollia les visions d’autors com Maslow, Frankl o Steiner. Aquesta matriu de benestar es relaciona estretament amb els processos de promoció de la salut i per tant d’hàbits de vida saludable. Eduquem per tal de donar sentit a la pròpia vida, essent responsables de la nostra salut i compromesos amb el nostre desenvolupament personal i social.

SOM_equilibri-02

 

Entenem l’educació emocionalcom a eina, contingut i metodologia que permet el desenvolupament d’habilitats socioemocionals que, amb motiu de generar benestar intern i extern, activen la nostra intel·ligència com a éssers humans integrals que vivim en comunitat. Aquest model és una aproximació entre el model d’intel·ligència emocional (Mayer y Salovey, 1997), i el model de competències emocionals (Bisquerra y Pérez, 2007).

SEER marquem com a punt de partida el desenvolupament saludable de la personalitat (equilibri, coherència i harmonia entre: Emoció-Raó-Comportament) al qual donem forma a través de tres conceptes claus de desenvolupament socioemocional: la consciència emocional, l’elecció personal i la responsabilitat individual. Aquesta mirada ens permet aproximar la intel·ligència emocional a l’educació des d’un model propi, el model SEER de desenvolupament socioemocional”

Som_EE_Triangle_Personalitat_degradado

 

Model SEER de desenvolupament socioemocional:

El model SEER de desenvolupament socioemocional a través dels conceptes claus (consciència emocional, elecció personal i responsabilitat individual) vol apropar-se als entorns educatius acollint la mirada de les “competències emocionals” i la “Intel·ligència Emocional”.

SEER COMPETENCIA GROP

HABILITATS SOCIOEMOCIONALS

CONSCIÈNCIA EMOCIONAL Consciència Emocional

-Prendre consciència de les pròpies emocions.

-Donar nom a les emocions

-Comprendre les emocions de la resta.

-Empatia.

-Legitimar emocions.

-Interpretar inquietuds.

-No jutjar.

-Consciència del Jo interior.

-Atenció.

– […]

COMPETENCIA GROP

HABILITATS SOCIOEMOCIONALS

ELECCIÓ PERSONAL Regulació Emocional -Expressió emocional.

-Gestió de la impulsivitat.

-Tolerància a la frustració.

-Perseverar en l’aconseguiment d’objectius.

-Diferir recompenses.

-Afrontament.

-Autogenerar emocions positives.

-Disminuir el patiment empàtic.

-Reestructuració cognitiva.

-Relaxació.

-Perdó i clemència.

-Tolerància al estrés.

-Coherència Interna.

-Gestió de l’Agressivitat.

-Pacte  negociació.

-[…]

Competències per a la vida i el benestar -Fixar objectius adaptatius.

-Prendre decisions.

-Buscar ajuda i recursos.

-Ciutadania Activa

-Ciutadania Cívica

-Ciutadania Responsable.

-Ciutadania Crítica

-Ciutadania Compromesa.

-Benestar subjectiu.

-Fluir.

-Actitud cooperativa.

-Responsabilitat davant la pròpia salut

-Coherència cardíaca.

-Proporcionar ambients de confiança i recolzament.

-Responsabilitat en el desenvolupament de la salut pròpia o la de la comunitat.

-Apreciació de la diversitat i la interculturalitat.

-Esperanza en pro de la salut.

-Flexibilitat.

-Actitud d’ajuda.

-Actitud resolutiva.

-Beneficència.

-[…]

COMPETENCIA GROP

HABILITATS SOCIOEMOCIONALS

RESPONSABILITAT INDIVIDUAL Competència Social -Dominar les habilitats socials bàsiques.

-Respecte per tothom.

-Practicar la comunicació receptiva i expressiva.

-Compartir emocions.

-Comportament Prosocial.

-Comportament Cooperatiu.

-Assertivitat.

-Prevenció i solució de conflictes.

-Capacitat de gestionar situacions emocionals.

-Comunicació oberta.

-Cuidar.

-Comportament proactiu.

-Sosteniment emocional.

-Implicació emocional.

-Actitud facilitadora.

-Treball en equip.

-Ajudar a relaxar.

-Prudència.

-Sentit del humor (riure i fer riure).

-Modèstia i humilitat.

-Lideratge afectiu i humà.

-Escolta activa.

-Contacte Terapèutic.

-Comunicació receptiva

-Delegar.

-Capacitat de gestionar situacions de gran impacte emocional.

-Capacitat per a reforçar positivament.

-Transmetre optimisme.

-Transmetre tranquil·litat.

-Inspirar confiança.

-[…]

Autonomia Emocional -Autoestima.

-Automotivació.

-Actitud positiva.

-Responsabilitat.

-Autoeficacia emocional (sensació de control).

-Anàlisis crític de normes socials.

-Resiliencia.

-Anticipar-se a les necessitats.

-Autoresponsabilització.

-Prolongar estats emocionals positius.

-Reduir estats emocionals negatius.

-Adaptabilitat.

-Anàlisis autocrític.

-Actitud oberta a l’aprenentatge.

-[…]